De-toegevoegde-waardevan-fm-voor-detentie

Wat kan schoonmaak betekenen in gevangenissen?

Slimme toepassing van schoonmaakwerk in detentie kan een positieve bijdrage leveren
aan de dagbesteding en de autonomie van gevangenen. Dat blijkt uit onderzoek van Rachel Kuijlenburg, Johan Offringa, Veroline Brouwer en Mark Mobach, allen onderzoekers in facility management. Wat kunnen we daarvan leren als schoonmaakbedrijven en facility managers?

In deze whitepaper (PDF, 32 pagina's!) leest u het onderzoek met meer over o.a. gebouw & organisatie, leefklimaat in detentie, de gebruikte onderzoeksmethoden, de resultaten van 2 locaties en organisatie van de schoonmaak.